Kahui Ako - Te iti Kahurangi

Whaia te iti kahurangi me tuohu koe me he maunga teitei


Pursue excellence, should you stumble let it be to a lofty mountain